Foreningen

Grundejerforeningens område er foreløbigt arealerne mellem vejene Trekroner Allé, Trekronerparken, Trekroner Centervej og Trekroner Stationsvej. Området består af Trekroner Center, Ahornlunden, Akacielunden, Poppellunden og Pærelunden. Desuden består området af et mindre areal mellem Trekroner Centervej og indgangen til Trekroner Station.

 

Grundejerforeningen ejer de grønne arealer, stier, veje og parkeringspladser i området og skal drive og vedligeholde dem. Arealerne overdrages til grundejerforeningen efterhånden som de bliver anlagt i forbindelse med de enkelte byggerier i området.

 

Grundejerforeningen har derfor ikke ansvar for forholdene på byggepladser eller endnu ubebyggede arealer.

Der er en enkelt undtagelse mere, fordi en sti fra Trekroner Centervej ved Trekroner Station, over Centertorvet, langs Akacielunden til broen over Trekroner Allé er en kommunal sti, der ejes og drives af Roskilde Kommune.

 

Grundejerforeningens medlemmer er ejerne af de enkelte bygninger i området. For boligbebyggelserne er det ejerforeningerne. Hvis du som beboer i området har ønsker til grundejerforeningen, kan du derfor rette henvendelse til bestyrelsen i din ejerforening.

 

I den følgende oversigt er de enkelte enheder nævnt.

Hvis du ønsker at kende fordelingstallene for de enkelte bygninger, henvises der til det seneste budget, hvor disse fremgår.

 

Trekroner Centervej 50 (Stationsbygningen, ubebygget). Ejer: Trekroner Center A/S

Trekroner Centervej 51 - 73 (SuperBrugsen, Café Breeze og Fakta m.m.). Ejer: Trekroner Center A/S

Trekroner Centervej 75A og 79 (bygning I2). Ejer: E/F Trekroner Center

Ahornlunden 1-9. Ejer: E/F Ahornlunden

Ahornlunden 11. Ejer: E/F Ahornlunden 11

Ahornlunden 13. Ejer: E/F Nordens Park, Bygning II

Ahornlunden 15. Ejer: E/F Ahornlunden 15

Akacielunden 1-15. Ejer: E/F Akacielunden

Poppellunden 1-5 og Akacielunden 2-6. Ejer: E/F Poppellunden

Pærelunden 1-9 og Poppellunden 2-8. Ejer: E/F Pærelunden